സ്വനലേഖയുടെ പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി.

സ്വനലേഖയെക്കുറിച്ചും വരമൊഴിയെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ നടന്ന ചര്‍ച്ച കണ്ടു. ഡിഫാള്‍ട്ട് റൂളുകള്‍ മൊഴി തന്നെയായിരിക്കണമെന്ന സിബുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തോടു എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് നിയമങ്ങളല്ലല്ലോ വേണ്ടത്? അവര്‍ക്ക് വേണ്ടത് കൂടുതല്‍ സൗകര്യങ്ങളല്ലേ ? ട എന്നെഴുതാന്‍ Ta എന്നെഴുതണമെന്നു നിയമമുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ല​ത്, ട എന്നെഴുതാന്‍ ta, da, Ta എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യ​മുണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ? സാങ്കേതികമായി സ്കിമ്മിന് ഒരു ഡിഫാള്‍ട്ട് റൂള്‍ വേണമെന്നത് ശരിയാണ്. അതിനായി മൊഴി നിയമങ്ങളുടെ പരിഷ്കരിച്ച ഒരു രീതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. കൂടുതല്‍ ഉപയോഗക്ഷമതക്കു വേണ്ടി കുറച്ചു മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരമൊഴി ഉപയോഗിക്കുന്നവരോടും മറ്റു ചിലവിദഗ്ധരോടും ചോദിച്ചാണ് അതുചെയ്തത്. ഞാനുമൊരു മൊഴി ഉപയോക്താവായിരുന്നു. ആ നിയമങ്ങളുടെ ആള്‍ട്ടര്‍നേറ്റ് ആയി മൊഴി നിയമങ്ങളുമുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് അവര്‍ക്കിഷ്ടമുള്ള രീതി ഉപയോഗിക്കാം. ചില്ലക്ഷരങ്ങള്‍ ഇതിനൊരുദാഹരണം മാത്രം. ചുരുക്കിപറഞ്ഞാല്‍ നിയമങ്ങളുടെ ഭാരം ഉപയോക്താവില്‍ നിന്നൊഴിവാക്കുന്നു എന്നതാണ് സ്വനലേഖയുടെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും സ്കീം ആയിരിക്കണം ഡിഫാള്‍ട്ട് റൂള്‍ എന്നു പറയുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമൊന്നുമില്ല.

സ്വനലേഖ എന്ന പേരു നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഹുസ്സൈന്‍ സാറോടും പി പി രാമചന്ദ്രന്‍ സാറോടും കടപ്പാട് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇംഗ്ളീഷ് പേര് Phonetic എന്നുതന്നെ.

സ്വനലേഖയുടെ പുതിയ പതിപ്പില്‍ (0.0.4) കൂടുതല്‍ സൂചനകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലുക്ക് അപ് ടേബിളിന്റെ കാര്യക്ഷമത കൂട്ടാന്‍ ഇതു സഹായിക്കും. nga=ങ എന്നതിനു പകരം nga=ങ്ങ , Nga=ങ എന്ന പുതിയ മാറ്റം കൊണ്ടു വന്നു. ങയുടെ ഉപയോഗം ങ്ങയുടെ ഉപയോഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണെന്നതാണിതിനു കാരണം. ങ്ങ എന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ngnga എന്നതിനു പകരം nga എന്നെഴുതിയാല്‍ മതി. ഉദാ:- ഞങ്ങള്‍ = njangaL~

ae=ഏ എന്ന പുതിയ ഒരു മാപ്പിങ്ങ് ചേര്‍ത്തു. ഈ ആശയങ്ങള്‍ക്ക് ഹുസ്സൈന്‍ സാറോട് കടപ്പാട്.

Debian packaging ല് ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്(Added scim-gtk-immodule dependency). icon ഉം ചെറുതായി മാറ്റി. അടുത്ത പതിപ്പിനുശേഷം upstream ഇല്‍ commit ചെയ്യാമെന്നു തോന്നുന്നു.

സ്വനലേഖയുടെ m17n പതിപ്പും ഉടന്‍ പുറത്തിറങ്ങും. സ്വനലേഖയുടെ കന്നട പതിപ്പ് (scim-ka-phonetic) എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

For download: https://savannah.nongnu.org/task/download.php?file_id=13226

comments powered by Disqus