ചെന്നൈ കോടമ്പാക്കം റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ പരിസരത്തുനിന്നൊരു ദൃശ്യം