യുവാക്കളുടെ തൊഴിലഭിമാനവും തൊഴിൽ സൊസൈറ്റികളും

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യുവാക്കൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയെപ്പറ്റിയും അതിന് പരിഹാരമായേക്കാവുന്ന  ഒരാശയത്തെപ്പറ്റിയും എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പാണിതു്.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സവിശേഷ നൈപുണികൾ ആവശ്യമുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കൂലിപ്പണികൾ,  ഡ്രൈവിങ്ങ്, കൃഷിപ്പണികൾ, പെയിന്റിങ്ങ്, കെട്ടിടനിർമാണം, മെക്കാനിക് തുടങ്ങിയ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന യുവാക്കൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം മിക്കപ്പൊഴും അസംഘടിത മേഖലയിലാണുതാനും. സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ജോലി നേടാത്തതോ നേടാനാവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരോ ആയ യുവാക്കളായ പുരുഷന്മാരാണ് ഇവയിലധികവും. പക്ഷേ യുവതികൾ വിദ്യാഭ്യാസം പരമാവധി വിവാഹം വരെ തുടർന്ന് പിന്നീട് കുടുംബജീവിതത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. ഇരുപതിനും മുപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടക്ക് പ്രായമുള്ള ഇവർ പുതിയൊരു വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായ ഒരു പഠനറിപ്പോർട്ട് ഈയിടെ സമകാലിക മലയാളം വാരിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു(നിത്യഹരിത വരൻമാർ-രേഖാചന്ദ്ര, സമകാലിക മലയാളം ജൂലൈ 16). മലബാർ മേഖലയിൽ വ്യാപകമായി ഈ തരത്തിലുള്ള യുവാക്കൾ അവിവാഹിതരായിത്തുടരുന്നു എന്നതാണ് പഠനം.

ഇതിന്റെ കാരണം, സാംസ്കാരികമായി മേൽപ്പറഞ്ഞ ജോലിക്കാരോടുള്ള യുവതികളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ താത്പര്യക്കുറവാണ്. സർക്കാർ, സ്വകാര്യകമ്പനി ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് യുവതികളെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറാവുന്നില്ല. കുടക് കല്യാണം തുടങ്ങിയ പുതിയ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ആ ലേഖനത്തിലുണ്ട്. ജാതി, ജാതകം തുടങ്ങിയവ പണ്ടത്തേക്കാളേറെ വഴിമുടക്കിയായി നിൽക്കുന്നുമുണ്ട്. പ്രണയവിവാഹങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ മിക്കവാറും സദാചാരപ്പോലീസുകാർ ഇടകൊടുക്കാറുമില്ല. യുവാക്കൾ ഇത്തരം പണികൾക്ക് പോയി സ്വന്തം വീട്ടിലെ യുവതികൾക്ക് കുറേകൂടി വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ആ യുവതികൾ പിന്നീട് മെച്ചപ്പെട്ട ജോലിയുള്ള യുവാക്കളെ മാത്രം ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അവർ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലാവുന്നു.<

കായികാദ്ധ്വാനത്തോടുള്ള വിമുഖത വളർന്നുവരാൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്നം കാരണമാകുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന ഈഗോ പതിയെ മേൽപ്പറഞ്ഞ സുപ്രധാന ജോലികളിലേക്ക് ആളെകിട്ടാനില്ലാത്ത പ്രശ്നത്തിലേക്കും എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സമൂഹത്തിലെ  പൊതുവെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസനിലവാരം കൂടിവരുന്തോറും ഈ ഈഗോ വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. പതിയെപ്പതിയെ അനാരോഗ്യകരമായ ഒരു സാമൂഹികവ്യവസ്ഥ ഇതിൽനിന്നും ഉടലെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയക്കുന്നു. യുവതികൾ പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം കാരണം ജോലിസാധ്യതകളുടെ വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു സെലക്ഷൻ സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മേൽപ്പറഞ്ഞ ജോലികളിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മുടെ സാമൂഹികാവസ്ഥ സമ്മതിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

സാമൂഹികരംഗത്ത് മതേതര പൊതുവേദികൾ കുറഞ്ഞ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ യുവശക്തി രാഷ്ട്രീയപരമായി പ്രബുദ്ധരായിരിക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളി കൂടുതലാവുന്നുമുണ്ട്. അരാഷ്ട്രീയത ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ചോയ്സ് ആയി യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത എന്തുകൊണ്ടും പ്രതിരോധിച്ചേ മതിയാകൂ.

ഇതുവരെ ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മേൽപ്പറഞ്ഞ യുവാക്കൾക്കിടയിലേക്ക് ഒരു സാമൂഹികമുന്നേറ്റത്തിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. ഉദ്ദേശങ്ങളിതാണ്:

 • കായികാദ്ധ്വാനമുള്ളതോ അല്ലാത്തതോ ആയ എല്ലാത്തരം അസംഘടിത ജോലികൾക്കും സാമൂഹികാംഗീകാരം വളർത്തിയെടുക്കുക. യുവാക്കളുടെ മാനവവിഭവശേഷി മിഥ്യാധാരണകളിലൂടെയും സാമൂഹികമായ കെട്ടുപാടുകളിലും തളയ്ക്കാതിരിക്കുക.
 • ഇത്തരം ജോലിക്കാരെ സംഘടിതമേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് രാഷ്ട്രീയമായി പ്രബുദ്ധരാക്കുക. മതേതര ഇടങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക.
 • തൊഴിൽ പരിശീലനങ്ങളും, ഉള്ള തൊഴിലുകളിൽ ആരോഗ്യകരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് പ്രേരണയും പരിഷ്കാരങ്ങളും നൽകുക. തൊഴിലുകൾ ആകർഷണീയമാക്കുക.
 • കുടുംബശ്രീ കൊണ്ടുവന്ന സാമൂഹികചാലകശക്തി യുവാക്കളിലേക്ക് കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കുക.

ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള ഒരു ആശയം “തൊഴിൽ സൊസൈറ്റികൾ” ആണ്. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഏകദേശധാരണ ഇങ്ങനെയാണ്.

 • തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമുള്ളവരും തൊഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു മീറ്റിങ്ങ് പോയിങ്ങ് ആയി ഈ സൊസൈറ്റികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
 • യുവാക്കൾ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ കഴിവുകളും.
 • ഇത്തരം സൊസൈറ്റികളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ യൂണിഫോമുള്ളവരും നെയിംടാഗും തൊഴിൽ സുരക്ഷാവസ്ത്രങ്ങൾ/ഉപകരണങ്ങളോടുകൂടിയവരാണ്(to overcome social stigma, this is
  important)
 • ആർക്കും ഈ സൈസൈറ്റികളിൽ ജോലിക്കാരെ തേടാം. നേരിട്ട് പോയി അന്വേഷിക്കണമെന്നില്ല. അല്പസ്വല്പം ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടെ ഈ കണക്ഷനുകൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കാം. മൊത്തത്തിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വെച്ച് പഴയ ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിലെ മുതലാളി-പണിക്കാർ റിലേഷനെ പൊളിച്ചെഴുതലാണ് ഉദ്ദേശം. അതുവഴി ഏത് ജോലിയുടെയും ഉയർച്ച താഴ്ചകളെ പൊളിക്കലും.
 • സൊസൈറ്റികൾക്ക് കൂലിനിരക്കുകൾ നിശ്ചയിക്കാം. തൊഴിൽ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി ബോധമുള്ളവരായിരിക്കും.

ഈ ആശയം പാശ്ചാത്യനാടുകളിൽ മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥിതി നടപ്പിലാക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.Amazon Services ഉദാഹരണം.  Uber, Airbnb ഒക്കെപ്പോലെ അത്തരം “ഓൺലൈൻ ആപ്പുകൾ” ഉടൻ
നമ്മുടെ നാട്ടിലുമെത്തും. പക്ഷേ, തൊഴിൽദാതാവ്-തൊഴിലാളി ബന്ധത്തിൽനിന്നുള്ള ചൂഷണത്തിനപ്പുറം അവക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാവില്ല. ആ സ്പേസിലേക്ക് സാമൂഹികരാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ നേരത്തെത്തന്നെ കേരളജനത പ്രവേശിക്കണമെന്നാണാഗ്രഹം.

The many forms of ചിരി ☺️

This is an attempt to list down all forms of Malayalam word ചിരി(meaning: ☺️, smile, laugh). For those who are unfamiliar with Malayalam, the language is a highly inflectional Dravidian language. I am actively working on a morphology analyser(mlmorph) for the language as outlined in one of my previous blogpost.

I prepared this list as a test case for mlmorph project to evaluate the grammar rule coverage. So I thought of listing it here as well with brief comments.
1. ചിരി
ചിരി is a noun. So it can have all nominal inflections.

2. ചിരിയുടെ
3. ചിരിക്ക്
4. ചിരിയ്ക്ക്
5. ചിരിയെ
6. ചിരിയിലേയ്ക്ക്
7. ചിരികൊണ്ട്
8. ചിരിയെക്കൊണ്ട്
9. ചിരിയിൽ
10. ചിരിയോട്
11. ചിരിയേ

There is a plural form
12. ചിരികൾ

A number of agglutinations can happen at the end of the word using Affirmatives, negations, interrogatives etc. For example, ചിരിയുണ്ട്, ചിരിയില്ല, ചിരിയോ. But now I am ignoring all agglutinations and listing only the inflections.

ചിരിക്കുക is the verb form of ചിരി.
13.  ചിരിക്കുക

It can have the following tense forms
14. ചിരിച്ചു
15. ചിരിക്കുക
16. ചിരിക്കും

A concessive form for the word
17. ചിരിച്ചാലും

This verb has the following aspects
18. ചിരിക്കാറ്
19. ചിരിച്ചിരുന്നു
20. ചിരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു
21. ചിരിച്ചിരിക്കുന്നു
22. ചിരിച്ചിരിക്കും
23. ചിരിച്ചിട്ട്
24. ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു
25. ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിയിരുന്നു
26. ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു
27. ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
28. ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും
29. ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും

There are number of mood forms for the verb ചിരിക്കുക
30. ചിരിക്കാവുന്നതേ
31. ചിരിച്ചേ
32. ചിരിക്കാതെ
33. ചിരിച്ചാൽ
34. ചിരിക്കണം
35. ചിരിക്കവേണം
36. ചിരിക്കേണം
37. ചിരിക്കേണ്ടതാണ്
38. ചിരിക്ക്
39. ചിരിക്കുവിൻ
40. ചിരിക്കൂ
41. ചിരിക്ക
42. ചിരിച്ചെനെ
43. ചിരിക്കുമേ
44. ചിരിക്കട്ടെ
45. ചിരിക്കട്ടേ
46. ചിരിക്കാം
47. ചിരിച്ചോ
48. ചിരിച്ചോളൂ
49. ചിരിച്ചാട്ടെ
50. ചിരിക്കാവുന്നതാണ്
51. ചിരിക്കണേ
52. ചിരിക്കേണമേ
53. ചിരിച്ചേക്കാം
54. ചിരിച്ചോളാം
55. ചിരിക്കാൻ
56. ചിരിച്ചല്ലോ
57. ചിരിച്ചുവല്ലോ

There are a few inflections with adverbial participles
58. ചിരിക്കാൻ
59. ചിരിച്ച്
60. ചിരിക്ക
61. ചിരിക്കിൽ
62. ചിരിക്കുകിൽ
63. ചിരിക്കയാൽ
64. ചിരിക്കുകയാൽ

The verb can act as an adverb clause. Examples
65. ചിരിച്ച
66. ചിരിക്കുന്ന
67. ചിരിച്ചത്
68. ചിരിച്ചതു്
69. ചിരിക്കുന്നത്

The above two forms act as nominal forms. Hence they have all nominal inflections too
70. ചിരിച്ചതിൽ
71. ചിരിക്കുന്നതിൽ
72. ചിരിക്കുന്നതിന്
73. ചിരിച്ചതിന്
74. ചിരിച്ചതിന്റെ
75. ചിരിക്കുന്നതിന്റെ
76. ചിരിച്ചതുകൊണ്ട്
77. ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്
78. ചിരിച്ചതിനോട്
79. ചിരിക്കുന്നതിനോട്
80. ചിരിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക്

Now, a few voice forms for the verb ചിരിക്കുക
81. ചിരിക്കപ്പെടുക
82. ചിരിപ്പിക്കുക

These voice forms are again just verbs. So it can go through all the above inflections the verb ചിരിക്കുക has. Not writing it here, since it mostly a repeat of what is listed here. ചിരിക്കപ്പെടുക has all inflections of the verb പെടുക. You can see them listed in my test case file though

A noun can be derived from the verb ചിരിക്കുക too. That is
83. ചിരിക്കൽ

Since it is a noun, all nominal inflections apply.
84. ചിരിക്കലേ
85. ചിരിക്കലിനോട്
86. ചിരിക്കലിൽ
87. ചിരിക്കലിന്റെ
88. ചിരിക്കലിനെക്കൊണ്ട്
89. ചിരിക്കലിലേയ്ക്ക്
90. ചിരിക്കലിന്

My test file has 164 entries including the ones I skipped here. As per today, the morphology analyser can parse 74% of the items. You can check the test results here: https://paste.kde.org/pn5z0oh7g

A native Malayalam speaker may point out that the variation fo this word ചിരിയ്ക്കുക -with യ് before ക്കുക. My intention is to support that variation as well. Obviously that word also will have the above listed inflected forms.

Now that I wrote this list here, I think having a rough English translation of each items would be cool, but it is too tedious to me.

How to type Malayalam using Keyman 10 and Mozhi

This is a quick tutorial on installing Mozhi input method in Windows 10.

Mozhi is a transliteration based keyboard  for Malayalam. You can type malayaalam to get മലയാളം for example. We will use Keyman tool as the input tool. Keyman input tool is an opensource input mechanism now developed by SIL. It supports lot of languages and Mozhi malayalam is one of that.

Step 1: Download Keyman desktop with Mozhi Malayalam keyboard

Go to https://keyman.com/keyboards/mozhi_malayalam. There you will see the following options to download. Select the first one as shown below. Download the installer to your computer. It is a file about 20MB.

Keyman 10 Desktop download page.

Step 2: Installation

Double click the downloaded file to start installation. The installer will be like this:

Keyman 10 Desktop installer

Click on the Install Keyman Desktop button. You will see the below screen.

Keyman 10 Desktop welcome page.

 

Press the “Start keyman” button. The installation will start and keyboard will start.

Step 3: Choose Mozhi input method

You will see a small icon at the bottom of your screen, near time is displayed.

Click on that to choose Mozhi.

Keyboard selection

Once you chose Mozhi, you can type in Manglish anywhere and you will see malayalam. To learn typing click on the “Keyboard Usage” as shown above.

Step 4: Start typing in Malayalam

You can directly type Malayalam in any application without copy paste. Just like English, start typing. Make sure to use a good Malayalam font. You can get them from https://smc.org.in/fonts/

Using Mozhi in LibreOffice. Notice the font used is Manjari.What I typed is “ippOL enikk malayaalam ezhuthaanaRiyaam”

 

Kindle supports custom fonts

I am pleasantly surprised to see that Amazon Kindle now supports installing custom fonts. A big step towards supporting non-latin content in their devices. I can now read Malayalam ebooks in my kindle with my favorite fonts.

Content rendered in Manjari font. Note that I installed Bold, Regular, Thin variants so that Kindle can pick up the right one

This feature is introduced in Kindle 5.9.6.1 version released in June 2018. Once updated to that version, all you need is to connect the device using the USB cable to your computer. Copy your fonts to the fonts folder there. Remove the usb cable. You will see the fonts listed in font selector.

Kindle had added Malayalam rendering support back in 2016, but the default font provided was one of the worst Malayalam fonts. It had wrong glyphs for certain conjuncts and font had minimal glyphs.

I tried some of the SMC Malayalam fonts in the new version of Kindle. Screenshots given below

Custom fonts selection screen. These fonts were copied to the device
Select a font other than the default one
Content in Rachana.
Make sure to check the version. 5.9.6.1 is the latest version and it supports custom fonts

Manjari 1.5 version released

A new version of Manjari typeface is available now. Version 1.5 is mainly a bug fix release.

In version 1.3, the build tooling of the project was changed from fontforge to fontmake. Two weeks back a few people reported that the font no longer works in MS Word and Wordpad. Font selector lists the font, but when selected, the content remains same. It works in all other applications without any issues. Because of that the bug went unnoticed.

Debugging the issue was not easy since font works everywhere else. I did a line by line diff of the ttx format(XML font format) of old and new version fonts.  Found that the OS/2 ulUnicodeRange, ulCodePageRange values were set to 0 in version 1.3.  Apparently these values are really checked by MS Word and Wordpad. If these are missing Wordpad and Word just rejects the font.  Correct values for these fields are set now.

New version 1.5 is available now. You can download the latest fonts from https://smc.org.in/fonts/#manjari

Stylistic Alternates for ച്ച, ള്ള in Manjari and Chilanka fonts

The ligatures for the Malayalam conjuncts ച്ച, ള്ള have less popular variants as shown below

The second form is not seen in print but often in handwritten Malayalam. I have seen it a lot in bus boards especially at Thiruvananthapuram. There are no digital typefaces with the second style, except the Chilanka font I designed. It uses the second variant of ച്ച. I got lot of appreciation for that style variant, but also recieved request for the first form of ച്ച. I had a private copy of Chilanka with that variant and had given to whoever requested. I also recieved some requests for the second style of ള്ള. For the Manjari font too, I recieved requests for second variant.

Today I am announcing the new version of Manjary and Chilanka font, with these two forms as optional variants without the need for a different copy of a font. In a single font, you will get both these variants using the Opentype stylistic alternatives feature.

The default styles of ച്ച and ള്ള are not changed in new version. The fonts comes with an option to chose a different form.

Choosing the style for webfonts using CSS

Use the font-feature-settings CSS style to choose a style. For the element or class in the html, use it as follows:

For style 1:

font-feature-settings: "salt" 1;

For style 2:

font-feature-settings: "salt" 2;

Choosing the style variant in LibreOffice

In the place of the font name in font selector, append :salt=1 for first style, :salt=2 for second style. So you need to give Manjari Regular:salt=2 as the font name for example to get second style.

Choosing the style variant in XeLaTeX

fontspec allows to choose alterate style variants. Use Alternate=N syntax. Note that N starts from 0. So for style1, use Alternate=0 and for style2 use Alternate=2. Refer section 2.8.3 of fontspec documentation.

\documentclass[11pt]{article}
\usepackage{polyglossia}
\newfontfamily{\manjari}[Script=Malayalam]{Manjari}
\begin{document}

\manjari{\addfontfeature{Alternate=1}കാച്ചാണി, വെള്ളയമ്പലം}

\end{document}

This will produce the following rendering:

Choosing the style variant in Inkscape

Inkscape font selection dialog has a feature to chose font style variants. It uses the property values of CSS font-feature-settng.

In Adobe, Indesign, selecting the ligature will give stylistic alternative(s) if any to choose.

Updated fonts

Updated fonts are available in SMC’s font download microsite https://smc.org.in/fonts

Number spellout and generation in Malayalam using Morphology analyser

Writing a number 6493 as six thousand four hundred and ninety three is known as spellout of that number. The most familiar example of this is in cheques. Text to speech systems also need to convert numbers to words.

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sample_cheque.jpeg by User:Tshrinivasan

The reverse process of this, to convert a phrase like six thousand four hundred and ninety three to number 6493 – the number generation, is also common. In software, it is often required in Speech recognition and in general any kind of semantic analysis of text.

Numbers and its conversion to English words is not really a complex problem to solve with a computer. But how about other languages? In this article, I am discussing the nature of these words in Malayalam and an approach to parse the number and numbers written in words.

Malayalam number spellout

In Malayalam, the spellout of numbers forms a single word. For example, a number 108 is നൂറ്റെട്ട് – a single word. This word is formed by adjective form of നൂറ്(100) and എട്ട്(8). While these two words are glued, Malayalam phonological rules are also applied, resulting this single word നൂറ്റെട്ട്. This word formation characteristics are present for almost all possible numbers you can imagine. Parsing the number നൂറ്റെട്ട് and interpreting it as 108 or converting 108 to നൂറ്റെട്ട് is an interesting problem in Malayalam computing.

I came across this problem while I was trying to develop a dictionary based spellchecker years back. Such a dictionary should have all these single words for all possible numbers, right? Then how big it will be? Later when I was researching on Malayalam morphology analyser, I again encountered this problem. You cannot have all these words in lexicon as entries – it is not practical. At the same time, you should be able to parse these words and and also generate with correct morpho-phonological rules of Malayalam.

Like I mentioned in my introduction article of my Malayalam morphological analyser,  project, Malayalam is a heavily agglutinative language. While I was learning the Finite transducer technology, Malayalam number words were one of the obvious candidates to try out. These numbers perfectly model Malayalam word formations. They get agglutinated and inflected, during which morpho-phonological rules get applied. നൂറ്റെട്ടിലായിരുന്നു, നൂറ്റെട്ടിനെ, നൂറ്റെട്ടോ? നൂറ്റെട്ടാം, നൂറ്റെട്ടാമത്തെ, നൂറ്റെട്ടര  – All are examples of words you get on top number word നൂറ്റെട്ട്. Also, it is not two word agglutination, പതിനാറായിരത്തൊരുനൂറ്റെട്ട് – 16108 is an example where പതിനാറ്(16), ആയിരം(1000), നൂറ്(100), എട്ട്(8) – all joined to form a single word. In fact this is a common word you often see in literature because of this myth about Lord Krishna. The current year, 2017 is often written as രണ്ടായിരത്തിപ്പതിനേഴ്.

Let us examine a nature of these word formation.

Ones

Numbers between 0 and 9 has words as പൂജ്യം, ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ്, എട്ട്, ഒമ്പത് respectively. The word ഒമ്പത് is sometimes written as ഒൻപത് too, which is phonetically similar to ഒമ്പത്. Each of these words ending with Virama(്) is sometimes written with Samvruthokaram too. ഒന്ന് – ഒന്നു്, രണ്ടു്, മൂന്നു്, നാലു് etc.

Tens

Number 10 is പത്ത്. Multiples of tens till 80 follows the rough pattern:

Adjective form of [രണ്ട്|മൂന്ന്|നാല്|അഞ്ച്|ആറ്|ഏഴ്|എട്ട്] + പത്.

So, they are ഇരുപത്(20), മുപ്പത്(30), നാല്പത്(40), അമ്പത്(50), അറുപത്(6), എഴുപത്(70), എൺപത്/എമ്പത്(80). But at 90, a new form emerges – തൊണ്ണൂറ് – Which has no root on ഒമ്പത് (9). Instead it is more like something before നൂറ്(100).

The numbers 11-19 are unique words. പതിനൊന്ന്, പന്ത്രണ്ട്, പതിമൂന്ന്, പതിനാല്, പതിനഞ്ച്, പതിനാറ്, പതിനേഴ്, പതിനെട്ട്, പത്തൊമ്പത് respectively.

All other two digit numbers between the multiples of tens follow the following pattern

[Word for 10x] + [Word for Ones]

So, 21 is ഇരുപത്(20)+ ഒന്ന്(1). But to form a single word, An adjective form is used, which is similar to female gender inflection of Malayalam nouns- ഇരുപത്തി + ഒന്ന് . Phonological rules should be applied to combine these two words. The vowel sign ി(i) at the end of ഇരുപത്തി  will introduce a new consonant യ(ya). Also the first letter of ഒന്ന് – the vowel ഒ will change to its vowel sign form ൊ. So we get ഇരുപത്തി + യ + ൊന്ന്. It results ഇരുപത്തിയൊന്ന്. This phonological rule is actually Agama Sandhi / ആഗമ സന്ധി as per Malayalam grammer rules. But, ഇരുപത്തിയൊന്ന് has a more propular form, ഇരുപത്തൊന്ന് which is generated by dropping ി + യ from the generation process.

The words for 20s can be generated similarly. ഇരുപത്തിരണ്ട്(22), ഇരുപത്തിമൂന്ന്(23), ഇരുപത്തിനാല്(24),  ഇരുപത്തിയഞ്ച്/ഇരുപത്തഞ്ച്(25), ഇരുപത്തിയാറ്/ഇരുപത്താറ്(26), ഇരുപത്തിയേഴ്/ഇരുപത്തേഴ്(27), ഇരുപത്തിയെട്ട്/ഇരുപത്തെട്ട്(28), ഇരുപത്തിയൊമ്പത്/ഇരുപത്തൊമ്പത്(29). For all other two digit numbers the pattern is same. Note that തൊണ്ണൂറ് (90) has the prefix form തൊണ്ണൂറ്റി. So 98 is തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട്/തൊണ്ണൂറ്റെട്ട്.

Hundreds

100 is നൂറ്. Its prefix form is നൂറ്റി. Multiples of 100s is somewhat similar to multiples of 10s we saw above. They are ഇരുന്നൂറ്(200), മുന്നൂറ്(300), നാനൂറ്(400), അഞ്ഞൂറ്(500), ആറുനൂറ്(600), എഴുന്നൂറ്(700), എണ്ണൂറ്(800), തൊള്ളായിരം(900). Here also the 900 deviates from others. The word is related to 1000(ആയിരം) than 100 – Just like the case of 90-തൊണ്ണൂറ് we discussed above.

Forming 3 digits numbers is, in general the prefix of multiple of hundred followed by Tens we explained above. So 623 is അറുനൂറ് + ഇരുപത്തിമൂന്ന്  = അറുനൂറ്റിയിരുപത്തിമൂന്ന് or the more popular and short form അറുനൂറ്റിരുപത്തിമൂന്ന്. 817 is എണ്ണൂറ്റി+ പതിനേഴ് = എണ്ണൂറ്റിപ്പതിനേഴ് with gemination of consonant പ as per phonological rule. 999 is തൊള്ളായിരത്തിത്തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് or തൊള്ളായിരത്തിത്തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത്  or തൊള്ളായിരത്തിത്തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത്.

Numbers between 100-199 may optionally prefixed by ഒരു – Adjective form of ഒന്ന്(1).  101 – ഒരുന്നൂറ്റിയൊന്ന് 122-ഒരുന്നൂറ്റിയിരുപത്തിരണ്ട് etc. നൂറ്(100) can be also ഒരുന്നൂറ്

Thousands

1000 is ആയിരം. ആയിരത്തി is prefix for all other 4 digit numbers till 1 lakh(ലക്ഷം 100000). Multiples of 1000 can be generated by suffixing ആയിരം. For example, 4000  is നാല് + ആയിരം = നാലായിരം. 6000 – ആറായിരം. But 5000 is അയ്യായിരം, and അഞ്ചായിരം is less popular version. 8000 is എട്ട് + ആയിരം = എട്ടായിരം, but എണ്ണായിരം is popular form.  10000 is പത്ത് + ആയിരം = പത്തായിരം. But പതിനായിരം is the more familiar version. പതിനായിരം is the suffix for multiples of 10K. They are ഇരുപതിനായിരം, മുപ്പതിനായിരം, നാല്പതിനായിരം, അമ്പതിനായിരം, അറുപതിനായിരം, എഴുപതിനായിരം, എൺപതിനായിരം, തൊണ്ണൂറായിരം. 3000 is മുവ്വായിരം than മൂന്നായിരം. So 73000 is എഴുപത്തിമുവ്വായിരം or എഴുപത്തിമൂന്നായിരം.

Numbers between 1000-1999 may optionally prefixed by ഒരു – Adjective form of ഒന്ന്(1).  1008 – ഒരായിരത്തിയെട്ട് 1122-ഒരായിരത്തിയൊരുന്നൂറ്റിയിരുപത്തിരണ്ട് etc. ആയിരം(1000) can be also ഒരായിരം.

Lakhs & Crores

100, 000 is ലക്ഷം. ലക്ഷത്തി is prefix. 1,00, 00, 000 is കോടി. കോടി itself is prefix. 12,00,90 is  പന്ത്രണ്ടുലക്ഷത്തിത്തൊണ്ണൂറ്. 99,00,00,00,00,00,00 is തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതുലക്ഷംകോടി.

Why morphology analyser?

From the above explanation of word formation for numbers in Malayalam, one can see that there are patterns and there are lot of exceptions. But still, isn’t it possible to write a generator using just a rule based program in a programming language. I  would agree. Yes, it is possible. But other than mapping these numbers to word forms, handling exceptional rules, there are a few other things also we saw. When words are agglutinated, there are phonological rules in action. Also, I said that these words can be inflected again. We also want the bidirectional conversion – not just word generation, but converting those words back into a number. All these will make such a program so complicated and it has to duplicate so many things from morphology analyser. That is why I used morphology analyser here.

What are the morphemes in a string like ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തിത്തൊണ്ണൂറ്റിയാറ്? ആയിരം, തൊള്ളായിരം, തൊണ്ണൂറ്, ആറ്? Sounds good, but we see that  തൊള്ളായിരം is ഒമ്പത്, നൂറ്. and തൊണ്ണൂറ് is ഒമ്പത്, പത്ത്. So expanding it, we get ആയിരം, ഒമ്പത്, നൂറു, ഒമ്പത്, പത്ത്, ആറ്. But this sequence does not make any sense of the single word it created. What is missing? Can we consider തൊള്ളായിരം, തൊണ്ണൂറ് as single morphemes? We can, but…

 • If  തൊള്ളായിരം is a morpheme, it means, it is in a lexicon. That makes all other 3 digit number also eligible to be listed as items in lexicon. So ultimately, we go back to the large lexicon/dictionary issue I mentioned in the beginning of the article.
 • Semantically, any number spellout is originated from Ones and their place value. So തൊണ്ണൂറ് is 9<tens>.

I have not seen any morphology analyser dealing with number spellout. It seems Malayalam numbers are so unique in this aspect. I read a few academic papers on dealing with this complexity using Rule based approaches(See References) and an automata like paradigm language(Richard Gillam – A Rule-Based Approach to Number Spellout).

The approach I derived after trying out some choices is as follows:

 • Introduce morphology tags for positional values. This is similar to POS tags, but here we apply for number spellouts. <ones>, <tens>, <hundreds>, <thousands>, <lakhs>, <crores> are those tags.
 • Parse a spellout to reach the atomic morphemes in a number spellout – they are ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ്,എട്ട്, ഒമ്പത്, പൂജ്യം.
 • These morphemes will have the tags mentioned above.

To illustrate this, let use use some examples,

As you can observe, only the atomic numbers are used as morphemes and place values are indicated using tags. You can also see that the analysis is easy to interpret for a program to generate the number.

For example, if the analysis is രണ്ട്<ones><thousands> ഒന്ന്<tens> ഏഴ്<ones>,  replace the words with its numbers, tags by position value. You get

2*1*1000 + 1*10 + 7*1  =  2000+10+7 = 2017

I said that, the advantage of morphology analyser is you can generate the word from analysis strings. The bidirectional property. This means, if you have a number, you can generate the spellout. For that we first need to some maths on the number. For example, for same number 2017, we can divide incrementally by lakhs, thousands, hundreds, tens and arrive at the following formation

2017 = 2*1000 + 0*100 + 1*10+ 7*1

Which can be converted to:

രണ്ട്<thousands>ഒന്ന്<tens>ഏഴ്<ones>

The morphology analyser can easily generate the word രണ്ടായിരത്തിപ്പതിനേഴ് by applying all grammatical rules.

 

If you are eager to try out this conversion, I wrote a quick javascript based number to word convertor using the APIs of morphology analyser.

See the Pen Malayalam number parser by Santhosh Thottingal (@santhoshtr) on CodePen.

I did not write a convertor from the spelled out word to number. You are free to write one. The web interface of mlmorph is available for trying out some analysis too – https://morph.smc.org.in/

Inflections

Some illustrations on inflected spellout analysis

Ordinals

Ordinal form of numbers are used to show position. Examples are first, third etc. In Malayalam examples are ഒന്നാം, പതിനെട്ടാം ഏഴാമത്, ഒമ്പതാമത്തെ etc.  Supporting those forms is just like inflections. See the below screenshot

Technical details

Known issues

 • Some commonly used forms like മുപ്പത്തിമുക്കോടി is not supported yet.There are also variations like മുവ്വായിരം, മൂവായിരം.
 • If there are are multiple ways to generate a number word, the system generates all such forms. But some of these forms may be very obscure and not used at all.
 • There is a practice to insert space after some prefixes like ആയിരത്തി, ലക്ഷത്തി, കോടി. In the model I assumed the words are generated as single word.

Summary

We analysed the word formation for the spellout of the numbers in Malayalam. Usage of morphology analyser for analysis and generation of these word forms are introduced. A demo program that converts numbers to its word forms considering all morphophonological rules are presented. Algorithm for spelled out word to number conversion is given with example. Programmable API and Web API is given for the system.

References

Towards a Malayalam morphology analyser

Malayalam is a highly inflectional and agglutinative language. This has posed a challenge for all kind of language processing. Algorithmic interpretation of Malayalam’s words and their formation rules continues to be an untackled problem.  My own attempts to study and try out some of these characteristics was big failure in the past. Back in 2007, when I tried to develop a spellchecker for Malayalam, the infinite number of words this language can have by combining multiple words together and those words inflected was a big challenge. The dictionary based spellechecker was a failed attempt. I had documented these issues.

I was busy with my type design  projects for last few years, but continued to search for the solution of this problem. Last year(2016), during Google summer of code mentor summit at Google campus, California, mentors working on language technology had a meeting and I explained this challenge. It was suggested that I need to look at Finnish, Turkish, German and such similarly inflected and agglutinated languages and their attempts to solve this. So, after the meeting, I started studying some of the projects – Omorfi for Finnish, SMOR for German, TRMorph for Turkish. All of them use Finite state transducer technology.

There are multiple FST implementation for linguistic purposes – foma, XFST – The Xerox Finite State Toolkit, SFST – The Stuttgart Finite State Toolkit and HFST – The Helsinki Finite State Toolkit. I chose SFST because of good documentation(in English) and availability of reference system(TRMorph, SMOR).  And now we have mlmorph  – Malayalam morphology analyser project in development here:  https://github.com/santhoshtr/mlmorph

I will document the system in details later. Currently it is progressing well. I was able to solve arbitrary level agglutination with inflection. Nominal inflection and Verbal inflections are being solved one by one. I will try to provide a rough high level outline of the system as below.

 • Lexicon: This is a large collection of root words, collected and manually curated, classified into various part of speech categories. So the collection is seperated to nouns, verbs, conjunctions, interjections, loan words, adverbs, adjectives, question words, affirmatives, negations and so on. Nouns themselves are divided to pronouns, person names, place names, time names, language names and so on. Each of them get a unique tag and will appear when you analyse such words.
 • Morphotactics: Morphology rules about agglutination and inflection. This includes agglutination rules based on Samasam(സമാസം) – accusative, vocative, nominative, genitive, dative, instrumental, locative and sociative. Also plural inflections, demonstratives(ചുട്ടെഴുത്തുകൾ) and indeclinables(അവ്യയങ്ങൾ). For verbs, all possible tense forms, converbs, adverbal particles, concessives(അനുവാദകങ്ങൾ) and so on.
 • Phonological rules: This is done on top of the results from morphotactics. For example, from morphotactics, ആൽ<noun>, തറ<noun>, ഇൽ<locative> will give ആൽ<noun>തറ<noun>ഇൽ<locative>. But after the phonological treatment it becomes, ആൽത്തറയിൽ with consonant duplication after ൽ, and ഇ becomes യി.
 • Automata definition for the above: This is where you say nouns can be concatenated any number of times, following optional inflection etc in regular expression like language.
 • Programmable interface, web api, command line tools, web interface for demos.

What it can do now? Following screenshot is from its web demo. You can see complex words get analysed to its stems, inflections, tense etc.

Note that this is bidirectional. You can give a complex word, it will give analysis. Similarly when you give root words and POS tags, it will generate the complex word from it. For example:

ആടുക<v><past>കൊണ്ടിരിക്കുക<v><present> =>  ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന

Covering all possible word formation rules for Malayalam is an ambitious project, but let us see how much we can achieve. Now the effort is more on linguistic aspects of Malayalam than technical. I will update about the progress of the system here.

 

 

Indesign CC automatic hyphenation for Indian languages

More and more publishers are starting to use Indesign CC and Unicode. One of the many adavantages the publishers get with unicode and Indesign cc is automatic hyphenation. A few of my friends told me that they don’t know how to use hyphenation. Eventhough I never used Indesign before, I decided to figure out. In my Windows 10 virtual machine, I installed Indesign CC 2018.

Following is a tutorial on how to get perfect hyphenation for text in Indian languages in Indesign. I use Malayalam as example.

Indesign CC 2018 comes with Hunspell hyphenation dictionaries. These hyphenation dictionaries are written by me long time back. See https://github.com/smc/hyphenation

From menu Edit-> Preferences->Dictionary, set Language and Hyphenation as “Hunspell”

Create a text frame and add content to it. Make sure that the composer is set as Adobe World-Ready paragraph composer. You can access it from Paragraph settings as shown below. Without this settings, the Indic text won’t render correctly.

Tick the “Hyphenation” from the paragraph settings. Select an appropriate font for the content. Choose the language of the content as Malayalam or other Indic language you are working on. See screenshot below. Justify the content.

The content will get automatically hyphenated. If you resize the column width or insert more content, text will get automatically hyphenated.

The exported PDF will look like:

You can see the hyphenation rules in Installation folder: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2018\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries

Patterns are available for Assamese, Bengali, Panjabi, Gujarati, Assamese, Marathi, Tamil, Telugu, Odia, Kannada and Malayalam.

I have not tried older Indesign versions, so I don’t know from which version this feature is available. But I don’t see a reason for not using latest version either.